НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 2 класі - Видавничий дім ...

«УКРАЇНСЬКА МОВА. 2 КЛАС». (автори М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик,. К.: «Видавничий дім «Освіта», 2019 рік). У новій типовій освітній програмі з ...

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 2 класі - Видавничий дім ... - Суміжні документи

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 2 класі - Видавничий дім ...

http://www.osvita-dim.com.ua/free/t_01.pdf

«УКРАЇНСЬКА МОВА. 2 КЛАС». (автори М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик,. К.: «Видавничий дім «Освіта», 2019 рік). У новій типовій освітній програмі з ...

навчання української мови в 2 класі ... - Видавничий дім "Освіта"

http://www.osvita-dim.com.ua/free/t_01.pdf

Права авторів та видавничі права ВД «Освіта» захищені. Законом України ... К.: «Видавничий дім «Освіта», 2019 рік). У новій ... www.osvita-dim.com.ua.

навчання української мови в 2 класі методичний посібник для ...

http://www.osvita-dim.com.ua/free/t_01.pdf

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОБОТИ. ЗА НОВИМ ПІДРУЧНИКОМ. «УКРАЇНСЬКА МОВА. 2 КЛАС». (автори М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик,.

УРОКИ 25- 40 З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5 КЛАСІ ДО ЗБІРНИКА ...

http://skschool2.at.ua/Zudenkova/5_kl_mitjukhina-zudenkova.pdf

4.1 Читання тексту вчителем або учнем, сприймання класом. 4.2. Словникова ... Тема уроку:Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.

Труднощі навчання аудіюванню на уроці англійської мови в 5 класі

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2Fnvd_2012_1_12.pdf

11 січ. 2012 ... Труднощі навчання аудіюванню на уроці англійської мови в 5 ... Розглядаються мовленнєві особливості самого аудіотексту для 5 класу.

Урок з української мови, проведений у 4-А класі за темою ...

http://skvira-school3.at.ua/Uroki/vidkritij_urok_z_ukr.movi.pdf

Що таке твір-есе? - Наші інформатори нагадають що таке есе і як його писати. Учні-інформатори: Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну ...

уроки української мови в 4 класі - Видавництво Генеза

https://www.geneza.ua/sites/default/files/ebooks/4klas/Ukr.mova_Markotenko_metod_4kl.pdf

Тес. 78, 80. Тема 3. Слово. Лексичне та лексико-граматичне значення слова. Іменник (24 години). 19. ... Зробіть звуко-буквений аналіз слова «дощ»? Поясніть ... Чумацький Шлях – космічна система, що складається із зірок, зоряних ...

Засвоєння орфограм на урокр?с української Мови в 3 класі

http://lib.iitta.gov.ua/706403/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

з терміном орфограма, а також формування умінь знаходити в реченні й тексті ... нюють, що перше слово в реченні пишемо з великої букви, тому перша ...

Схема оцінювання тесту з української мови та літератури у 9 класі

http://aee.edu.md/sites/default/files/document/09_lluc_b1.pdf

... останнього подиху - увібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій. ... «Кобзар» - це святиня. Його тримали на столі поруч з одвічним людським символом-хлібом. Впевнений, що не маю права не берегти цю. Всього - 10 б. 1)3 б. ... Вставте, де потрібно, пропущені літери чи апостроф. Запишіть ...

Урок української мови у 6 класі Тема. Уживання займенників у ...

http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2018/10/Urok-v-6-kl...pdf

Бесіда, слово вчителя, робота з текстом, ... усі займенники словом барвінок. Чи став після ... І і ІІ гр. складають речення до запропонованих схем. ІІІ гр.

Урок української мови в 5 класі Тема. Розвиток зв'язного ...

http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/03/Marchuk-Rozvytok-zv-yaznogo-movlennya.-Lyst.-Adres.pdf

➢ Адрес – письмове ювілейне привітання особі, установі. ➢ Адреса – місце проживання особи або розташування установи, напис на конверті, телеграмі.

Урок української мови в 3 класі вчительки початкових класів ...

http://natalivka.at.ua/konspekti/urok_ukr-movi_u_3_kl..pdf

Назвіть приголосні звуки у цьому ж слові. − Користуючись знаннями попереднього уроку, розділіть ці звуки на дві групи. ([к] − глухий звук; [н], [ж] − дзвінкі ...

Урок з української мови у 1 класі Тема. Закріплення знань про ...

http://khodosivka.edukit.kiev.ua/Files/downloads/001%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%83%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

Я Лисичка, я сестричка,. Не сиджу без діла. Я гусяток пасла,. Полювать ходила. А сьогодні неділенька -. Треба відпочити,. Свою хатку гарнесенько. Треба ...

методика навчання української мови

http://personal.pu.if.ua/depart/Liudmyla.Lyktei/resource/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D

Теоретичні питання методики навчання каліграфії. Завдання навчання каліграфічного письма, програмні вимоги до нього. Навчання письма в його.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ...

https://bohdan-books.com/upload/iblock/f99/f99a39ba4c4bacd94bcb0d51a2889548.pdf

ня української мови в початковій школі» (розділи «Методика вив- чення мовної ... Додаткова: підручник «Українська мова», 2, 3, 4 кл. ffl Примітка. На ... О Захарійчук М.Д. Українська мова : підручник для 4 класу загаль- ноосвітніх ...

ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ...

http://lib.iitta.gov.ua/9509/1/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%20_3_.pdf

Ключові слова: підхід до навчання, особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний підходи, особистість учня, дія, діяльність, цінності, мотивація ...

Практикум з методики навчання української мови в ...

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/396/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

С. 52–57. 11. Стельмахович М.Г. Етнопедагогічні основи методики української мови / ... Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. – К., 2000. 7. ... підручника (клас оберіть самостійно), звертаючи увагу на характер ...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З КАЛІГРАФІЄЮ ...

http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3268/1/Homa_Methodology_teaching_Ukrainian.pdf

Ключові слова та терміни: каліграфія, методи навчання каліграфії, навчальне приладдя. Рекомендована література: 7, 14, 16, 23, 38. 1.Методика ...

В.Г.ЗАЄЦЬ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ...

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13687/1/V_Zaets_Metod_navch_GI.pdf

Методика навчання української мови на текстовій основі (8–9-і класи з поглибленим вивченням). ... Я.Коменського, Й.Песталоцці щодо організації навчання, наполягають ... від складання речень до написання творів-мініатюр. ... тексту “Гімн від географа”, визначили тему, стиль і тип мовлення, вказали на.

проблеми навчання граматики української мови у контексті ...

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22151/1/Dyka.pdf

на які питання відповідає прикметник? • яка частина ... підмета і присудка, а в односкладних реченнях граматична основа відповідає або підмету, або ...

навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах

http://lib.iitta.gov.ua/712550/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%83.pdf

Чому мене мама називає сонечком? 6. ... Пролітали в синьому небі лелеки, а мені те все було байдужісінько. ... Ярило, сіяє цвітом полум'яних руж (О. Корнієнко). ... росу, голова сама оберталася врізнобіч, а широко розплющені очі ... час слання качалися по траві, вигукуючи слова замовлянь: «Дивись, біжить.

Інтерактивні методи навчання студентів української мови за ...

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrydzhuk_o._interactive_teaching_methods_of_students%E2%80%99_learning_of_the_ukrainian_language_for_proficiency.pdf

П'ятакова до цієї групи додає дебати, метод прес, снігову кулю та техніку акваріум [5]. В основі розрізнення імітаційних методів – ознака за дією, це ...

методика навчання української мови молодших школярів із ...

https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/241/1/Sheremet%20M.K.%20Revutskaya%20O.V.%20%20Metodyka%20navchannya%20%20ukrayins%CA%B9koyi%20%20movy%20molodshykh%20shkolyariv%20iz%20porushennyamy%20movlennyevoho%20rozvytku

слова, додавати до дифузного слова суфікс. ... „Будови слова”: відомості про будову слова (споріднені слова, закінчення слова, ... Сад – садок, садочок.

Зміст підручника для профільного навчання української мови ...

http://osvita.ua/doc/files/news/8715/ukr-mova_plush__profil_tekst.pdf

малюки, які серед них бувають геніальні лінгвісти (О. Гончар). 2. Мова чутливо ... і розвиває суспільство, з іншого — без мови не було б суспільства. І наука, і ... Українською мовою вийшла у світ найдревніша консти туція Пилипа ...

методичний коментар щодо навчання української мови у ...

http://lib.iitta.gov.ua/712402/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80.%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0.%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf

в закладах загальної середньої освіти з українською мовою навчання пов'язані з ... розвиває. Підручник «Українська мова (рівень стандарту)» для 10 класу ... Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім.

методика навчання української мови з каліграфією опорні ...

http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3268/1/Homa_Methodology_teaching_Ukrainian.pdf

каліграфії; обґрунтувати практичну реалізацію змістових ліній у процесі ... На якому етапі уроку української мови проводиться каліграфічна хвилинка? 2.

теоретико-методичні засади навчання української мови і ...

http://lib.iitta.gov.ua/2233/1/horoshk.pdf

Для поліпшення рівня викладання української мови Кабінетом ... 2 Хорошковська О. Українська мова і мовлення : підруч. для 3 класу ЗНЗ з молдовською.

нмкд_ методика навчання української мови, літературного ...

http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%D0%94_-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A

Тема 3. Методика розвитку мовлення (перекази, твори в початковій школі). Розвиток мовлення ... клас. ІІ частина: Посібник для вчителя. — Тернопіль : Навчальна книга. — Богдан, 2005. ... навчальні програми, для учнів – бібліотеки, реферати, олімпіади, адреси шкіл Києва та ... 2017 – 2018 навчальний рік ...

Методика навчання української мови в початковій школі

http://194.44.152.155/elib/local/3252.pdf

4. Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти. 1. Поняття грамоти, її значення в ... Особливості уроку української мови в умовах класу-.

Хорошковська Т.П. Організація навчання української мови у 2019 ...

http://lib.iitta.gov.ua/717036/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D1%83%202019-2

національних меншин, українська мова, українська література, освітні програми. ... першого класу. ... У 3–4-х класах реалізується Державний стандарт.

методичні рекомендації щодо навчання української мови у 5 11 ...

http://lib.iitta.gov.ua/714390/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%E2%84%964_2018.pdf

Освітня реформа, зокрема концепція «Нова укра їнська школа» передбачає, що здобувачі освіти, які йдуть до першого класу в 2018 році, після закінчення.

Методичні рекомендації щодо навчання української мови і ...

http://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/item/download/457_8d87e6ddc179cfe23b1579197c33ac65

15 вер. 2018 ... 10-11 класи . Рівень стандарту. Програма затверджена наказом ... «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної ... «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу ... твори тощо, оскільки ці види роботи передбачено на кожному уроці.

компетентнісно орієнтоване навчання української мови учнів ...

http://undip.org.ua/upload/iblock/5d1/tezy_kruglyy_stil.pdf

15 бер. 2019 ... практико орієнтований метод навчання. «нового покоління Z»……………………… 50. Омельчук Сергій. Компетентнісний підхід до ...

функціональний підхід у методиці навчання української мови

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2740/1/Nvmdpu_2017_2_18.pdf

стилістичні вправи; функціональний підхід; стилістичний синтаксис; стилістичні фігури. методика обучения синтаксису; собственно стилистические ...

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5 КЛАСУ НА ЗАСАДАХ ...

http://lib.iitta.gov.ua/712143/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Київ. Видавничий дім «Сам». 2017 ... Концепція підручника української мови для 5 класу на засадах ... го тексту; складання простого й складного планів; усний переказ текстів; ... 383 с. 8. Шелехова Г. Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних.

Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних ...

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/12navchannya-ditej-ukrmovi-v-dnz-naczspilnot-bogush.pdf

... використання в дошкільних навчальних закладах. Тернопіль. “Мандрівець”. 2016 ... А. М. Богуш, 2016 ... мові свята””, “літо та літні свята”, “Осінь”, “Осінні явища”. Теми ... [хліб]. У словах нігті, кігті, легко, дігтяр, вогкий приголосний [г].