Українська мова 2 клас - Навчальна книга - Богдан

Н.Я. Походжай. Н.Б. Шост. Українська мова. 2 клас. Практичні завдання для контролю й ... нювання навчальних досягнень учнів : 2 клас : посібник для вчителя / Н.Я. ... 2 клас» (автори. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.). ... варіантів відповідей. 3. 2 бали. 6 балів. 2. Завдання відкритого типу, що виконуються без ...

Українська мова 2 клас - Навчальна книга - Богдан - Суміжні документи

Українська мова 2 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/52d/52dd31985ead366d9f20d62c8f37c3b6.pdf

Н.Я. Походжай. Н.Б. Шост. Українська мова. 2 клас. Практичні завдання для контролю й ... нювання навчальних досягнень учнів : 2 клас : посібник для вчителя / Н.Я. ... 2 клас» (автори. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.). ... варіантів відповідей. 3. 2 бали. 6 балів. 2. Завдання відкритого типу, що виконуються без ...

Українська МОВа робочий зошит 7 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/c4d/c4d9de14f84a69b3c4e8fe3b3a8757e7.pdf

Українська МОВа робочий зошит. 7 клас. Видання четверте, перероблене і доповнене ... індивідуальної роботи з учнями. Завдання ... Підсумкові завдання до теми “Дієслово”. ... підготуватись до підсумкових контрольних робіт;.

Українська мова конспекти уроків 4 клас - Навчальна книга - Богдан

https://www.bohdan-digital.com/userfiles/file/catalog/review_file_749671940.pdf

УДк 811.161.2:371.32. ББк 74.268.1 Укр. В23. ISBN 978-966-10-1765-7 (серії). ISBN 978-966-10-4297-0 вашків Л.П. В23 Українська мова : конспекти уроків ...

українська мова - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/978-966-10-4474-5_Ukr-mova_8kl.pdf

13 чер. 2016 ... Й повсюдно — мовби дим і чад недавньої битви ... 3. Теплий грім у синій хмарі грима, дрібен дощик сіється в траву (Є. Гуцало). 1. ... Тату, гляньте — лев, — шепочу я батькові, як зачарований. — Де там той лев. То ж.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА ... - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/b46/b467fc4ae727fcbe3ffb32fbc9af4501.pdf

20 сер. 2018 ... К57 Українська мова та література : Самостійні та кон- трольні роботи для ... та контрольних робіт до кожної теми 10 класу, які може використати ... тестові завдання різних форм, письмові твори. Самостійні ...

тести українська мова - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/195/195b6a7b8cf130168032a6e128e6ec27.pdf

в) дзеленькати, підзаголовок, підзол, дзвякати, дзот; г) дзеркально, дзелень, дзінь, дзвінко, дзявкіт. 64. У котрому рядку в усіх словах є приголосний звук ...

українська мова та читання - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/978-966-10-5788-2_ukr-mova-V_2kl-1.pdf

Прочитай склади й утвори з них слова. З одним із цих ... Прочитайте та доповніть речення словами з довідки. Ходить осінь ... розкішний вінок з (рута) і (барвінок). 2. Знайдіть і ... Із яких частин складається текст? 6. Які бувають ...

Українська мова в школі - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/4b0/4b0c44e1b975ab7e81ef3065a10d224e.pdf

20 вер. 2012 ... Ющук і.П. Ю 98. Українська мова в школі : методичні поради для вчителя / ... складної граматики». ... мови й дати відповіді, на які запитання відповідають вони, що ... Практикум з правопису української мови. – К.: Рад.

Українська мова. Іменник. 1-4 класи - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/8b4/8b4e2e0b74db3bf1521563086c90c366.pdf

Які закінчення мають дані іменники у формі орудного відмінка однини? Птиця ... туш любов кров честь совість молодість область. 5. Провідміняй вказані ...

Н.О. Будна Українська мова навчання Навчальна книга - Богдан ...

https://fizmat.sspu.edu.ua/images/Uchebniki/Mathem/1klass/no_budna_ukr_18_86551.pdf

Б90 Математика : підручник для 1 кл. закладів загальн. серед. освіти /. Н.О. Будна. ... Учням і ученицям першого класу важко виконувати рухи, які вима- ... За допомогою грибочків з'ясуй, яке число більше: 1 чи 2? 3 чи 4? 5 чи 4? 3 чи 5? ... (Правильна відповідь — «зелені, сині, чорні», або «не червоні».) 4 Як ...

Українська мова Тестові завдання 3 клас - Навчальна книга ...

https://bohdan-books.com/upload/iblock/870/8705786ffbb0e568e568c608e7fbf244.pdf

Українська мова. Тестові завдання. 3 клас. Посібник-практикум. До підручника М. Д. Захарійчук, А. І Мовчун. «Українська мова. 3 клас». ТЕРНОПІЛЬ.

УКРАЇНСЬКА МОВА Робочий зошит 9 клас - Навчальна книга ...

https://bohdan-books.com/upload/iblock/283/283e65c514293e679643a34c98a4f926.pdf

27 чер. 2017 ... Робочий зошит. 9 клас. Видання п'яте, перероблене й доповнене ... Граматична основа реченнÿ ......................................................................................................................4 ... Переробіть двоскладні речення в односкладні.

УКРАЇНСЬКА МОВА Робочий зошит 4 клас - Навчальна книга ...

https://bohdan-books.com/upload/iblock/621/6210e487c387ff3291234b071cb0d522.pdf

Л.О. Варзацька, Г.Є. Зроль, Л.М. Шильцова. УКРАЇНСЬКА МОВА. Робочий зошит. 4 клас. До підручника Л.О. Варзацької,. Г.Є. Зроль, Л.М. Шильцової.

УКРАЇНСЬКА МОВА Конспекти уроків 3 клас - Навчальна книга ...

https://bohdan-books.com/upload/iblock/22d/22d7fdad5b01280699ced2fa7c3fbc45.pdf

12 трав. 2017 ... 3 клас. До підручника М.С. Вашуленка, О.І. Мельничайко, ... ві початкової загальної освіти та підручнику «Українська мова. 3 клас» (авт.

клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/978-966-10-5423-2_geoT_10kl-pogl.pdf

майнові права, 2018. УДК 512(075.3). Т13. П³äðó÷íèê äîпîвíåíî åëåêòðîííèì äîäаòêîì, ÿêèй ìîæíа в³äêðèòè за пîсèëаííÿì: http://www.bohdan-digital.com/edu10/ ...

4 клас - Навчальна книга - Богдан

https://www.bohdan-digital.com/userfiles/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%BA_.pdf

Антарктида — найхолодніший материк. 39. Рослинний і тваринний світ Антарктиди. 40. Навчальний проект «Цікавий світ материка на який я.

2 клас - Навчальна книга - Богдан

https://www.bohdan-digital.com/userfiles/file/catalog/review_file_1598757121.pdf

23 жов. 2013 ... Б 90 Уроки розвитку зв'язного мовлення : 2 клас / Н.О. Будна, ... Опис предмета за малюнком, змістом загадки та запитаннями.

Італійська мова - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/e8b/e8ba2b257d5a14442eede00f688a9bdd.pdf

ТЕРНОПІЛЬ. НАВЧАЛЬНА ... Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. ... oggi одджї сьогодні gia già джа вже gio gioco джоко гра giu giù джю внизу ґ ga.

німецька мова - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/c8f/c8f25e49ee044c0113b7d408b9f36dd4.pdf

програмі з німецької мови для середньої загальноосвітньої школи ... і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, ...

англійська мова - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/416/41649dfe0c4761e06432affa880ea84b.pdf

а) Якщо іменники в однині закінчуються на -x, -s, -ss, ... º) Деякі іменники мають тільки форму множини: ... z На відміну від української мови, в англійській.

Математика 1 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/NMK_matem_1kl.pdf

Попрацюємо на полях зошита: Математичний тренажер. 1 клас. 978-966-10-2804-2; м'яка; 205х290; 20 с. Беденко М.В. Виконай за 5 хвилин. 1 клас м'яка ...

АЛГЕБРА 10 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/d23/d231b2cb73e6a0bda8922adb824d49c0.pdf

4. 1. Тема 1. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. І Варіант. Рівень А. 1. Кут β = 30°. Яка радіанна міра цього кута? А. Б. В. Г. Д. ≠. 2. 3. ≠. ≠. 3. ≠. 4. ≠. 6. 2.

Математика 10 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/f17/f178bf9b7b2a23e7e12d762d44758d2c.pdf

2 жов. 2010 ... Багатоваріантні cамостійні та класні і домашні контрольні роботи ... фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів. ББК 22.1я72 ... для 10 класу (рівень стандарту) відповідно до чинної програми з.

МАТЕМАТИКА. 5 КЛАС - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/693/693ac2283a6b84d5636216c171dc7cf6.pdf

10 вер. 2013 ... дань і вправ підручника з математики 5 класу (Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. Математика:.

математика. 6 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/7a3/7a3a7b422b0b33e3e0762b9ece178a69.pdf

26 сер. 2014 ... Відповідь. Один зошит коштує 8 грн. 6. 98. Оскільки 98 : 10 = 9 (ост. 8).

математика 6 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/acb/acb8e390b554f8be38c73df0d7ed4b37.pdf

21 лип. 2014 ... С. «Математика – 6», Тарасенкова Н.А. та інші «Математика – 6», Мерз- ляк А.Г.

укра¯нська мова - Навчальна книга - Богдан

https://www.bohdan-digital.com/userfiles/978-966-10-1814-2_mova_pidrych_4kl_Varzatsjka .pdf

дель останнього речення, уписуючи до неї службові слова. 2. ... ка красуеться платтячком зелененьким, ніжними вітами. 3. ... Доведи, що вони споріднені.

Англійська мова за 4 тижні - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/714/7147470703d37e7bb2ff80900fa5d5c6.pdf

У кожному уроці міститься 5-6 різнотипних вправ з метою оцінки рівня опанування ... ГРАМАТИКА: особові займенники дієслово to be - ствер джу -.

Українська мова. Мова і мовлення. 1-4 класи - Навчальна книга ...

https://bohdan-books.com/upload/iblock/d08/d0840560f9df5ccbb630eae1999b9e28.pdf

23 лис. 2010 ... ВІРШІ ПРО МОВУ, СЛОВО, СЛОВНИКИ. * * *. Вивчаймо мову ... 80 урок рідної мови. Для чого людині мова? Твір-роздум. 4 клас ...... 83.

Українська література - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/d55/d559c34dc98909ae033964aa2e212dda.pdf

10 жов. 2011 ... ЛІТЕРАТУРА. Контроль навчальних досягнень учнів. 7 клас ... загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури для 7 класу.

українська діалектологія - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/04a/04abe50a72a2b44115bc680b49e37821.pdf

Українська діалектологія: Практикум : навчально-методичний посібник / Стефанія ... (Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Збірник вправ і завдань.

біологія практикум 6 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/69e/69e271502e4f2c23f88d1b73550208a0.pdf

16 сер. 2016 ... Під час виконання лабораторних досліджень, практичних і ... Обладнання: мікроскоп, пінцет, дистильована вода, листок елодеї, 2%-й ...

ІсторІя України 7 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/595/59514cba1dae12c44dbd592f02a98358.pdf

20 бер. 2013 ... В., Свідерська В.В., Свідерський Ю.Ю. Історія. України. 7 клас. Україна в період середньовіччя. – Тернопіль: Підручники і посібники, ...

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 5 клас - Навчальна книга - Богдан

https://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_892770075.pdf

30 сер. 2013 ... вання уроків світової літератури для 5 класу, складене відповідно до нової ... керівництвом О.М. Ніколенко. ... відповіді на запитання;.

МатеМатика Диктанти 4 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/ac0/ac0fa9010c87a64f76e3ccd4c36ceeea.pdf

обчислень в учнів 4-го класу. Завдання математичних диктантів охоплюють матеріал усіх тем навчальної програми з математики. Досвід показує, що ...

біологія практикум 10 клас - Навчальна книга - Богдан

https://bohdan-books.com/upload/iblock/c29/c295c88ba1ffa5870c21c7b69959a3d3.pdf

18 сер. 2018 ... Визначення такñономічного положення виду в ñиñтемі органічного ñвіту (вид на вибір учителя). Мета: навчитися визначати таксономічне ...