діагностування вад розвитку людини

Правосвідомість у соціально політичному розвитку людини

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8817/12-noskov.pdf?sequence=1

доктор медичних наук, проректор Донецького ... завжди були, безумовно, правосвідомість і правова культура, високий рівень захищеності ... студенти і науково педагогічні працівники кафедр правових дисциплін – правову культуру ...

Прг - відкритий міжнародний університет розвитку людини

http://ab.uu.edu.ua/upload/Prg_vstup_viprob/9_cl_MC/Himiya_9cl.pdf

Узагальнення знань з хімії Абітурієнт: Місце хімії серед наук про природу. називає імена видатних вітчизняних і. Роль хімічних знань у пізнанні природи, ...

Сучасний стан природжених розвитку людини вад

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2FVpbm_2016_2%283%29__4.pdf

Пренатальна діагностика природженої і спад- кової патології плода, яка ... на необхідності ранньої ультразвукової діагностики в І триместрі вагітності.

луцький інститут розвитку людини університету “україна”

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14452/2/aref_Hromyk.pdf

проаналізувати агрохімічні показники ґрунтів Волинської області на прикладі агроландшафтів зони радіоактивного забруднення;. – на підставі аналізу й ...

УЧАСТЬ МІКРО РНК У РАННЬОМУ РОЗВИТКУ ТВАРИН І ЛЮДИНИ

http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/download/2413-4260.VII.3.25.2017.13/163374

нього часу розрізняли три типи РНК за розміром молекул, складом, порядком розташування нукле- отидів та функціями у біосинтезі білка. Це інфор-.

ЗБІРНИК 2017.pdf - Луцький інститут розвитку людини ...

http://lutsk.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2017.pdf

Фріланс можна розглядати у різних якостях – як підробіток студенту або як ... працюють в містах Володимир-Волинському, Ковелі, Нововолинську та.

Тема 16.Демографічні проблеми політичного розвитку людини і ...

http://kornienko.vk.vntu.edu.ua/file/d68ae8fc85c74f91cae6654a8c52c06c.pdf

негативними наслідками: стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демографічна ...

Яців OI ВІРА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДУХОВНИХ СИЛ ЛЮДИНИ ...

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24036/1/Yatsiv_O._I..pdf

До проблеми віри у різні часи зверталися представники як ірраціоналізму, так і ... і про дискусію / М. Шлемкевич // Листи до Приятелів. – Ч. 3–4 (97–98).

ТЕХНІчНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗЕРВУАРА РВС-20

https://patonpublishinghouse.com/tdnk/pdf/2016/pdfarticles/04/9.pdf

– ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа [4];.

Діагностування двигунів внутрішнього згоряння

http://org2.knuba.edu.ua/mod/resource/view.php?id=16264

3.3.1 Оцінка технічного стану системи мащення при працюючому двигуні. 38 ... несправність форсунок , переохолодження двигуна або на перевитрату ...

удк 629.3.083 методика діагностування блока керування двигуна ...

http://www.ctp.uad.lviv.ua/images/ktd/40_modla_2.pdf

У розділі меню «инженерные параметры» (рис. 4) знаходиться інформація ... В.О. Тесля. – Тернопіль:ТНТУ, 2016. – 129 с. 3. Основи ... 1Lviv Polytechnic National University 12, S. Bandera St., Lviv, 79013, Ukraine. 2Ukrainian Academy ...

діагностування системи впорскування дизельного палива ...

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2019/paper/download/7643/6329

вдосконалювати систему подачі палива дизельного двигуна. Дизельні двигуни зі «старою» системою живлення (механічне регулювання) принципово не ...

діагностування творчого потенціалу особистості дитини

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2FNiO_2013_3_30.pdf

Проте, лонгітюдні дослідження до- зволили вченим, які займаються проблемами діагнос- тування творчого потенціалу особистості зробити ви- сновки ...

засіб для діагностування систем живлення і запалювання ...

http://vlp.com.ua/files/21_27.pdf

параметрів системи живлення-запалювання, які впливають на зміну токсичності. ... 3, крива 1) для бензинового карбюраторного двигуна ЗМЗ-402.10:.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=28156

сагітальна вісь; 6 — сагітальна площина. Площина, що поділяє тіло у вертикальному напрямку на дві симетричні половини, називається серединної.

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ЧАСТИНА 1 ГРУНТ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

http://files.khadi.kharkov.ua/laboratoriji/item/download/1028_13b6c0985a31559907de1ec3ab7d60d6.html

або опосередкованого негативного впливу на здоров'я людини й здатність ґрунтів до самоочищення. Головні забруднювачі ґрунтів – пестициди. Для них ...

Від розвитку громад – до розвитку країни - Бучанська міська рада

https://www.bucha-rada.gov.ua/file/7976/download?token=s5xoea2Y

5 груд. 2019 ... потрапить до влади і буде перейматися проблемами села ... державного свята, Дня місцевого са- ... листа Святому Миколаю» з пода-.

Цілі Сталого Розвитку:Україна - Міністерство розвитку економіки ...

https://me.gov.ua/Documents/Download?id=22e86f94-a9dd-421e-adcb-e38748a4b7cb

досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН ... Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2030 року було.

вправи для розвитку індивіду ави для розвитку ... - Іноземні мови

http://fl.knlu.edu.ua/article/download/186217/185580

доцент кафедри прикладної лінгвістики,. Національний університет «Львівська політехніка», ... доцент кафедры прикладной лингвистики,. Национальный университет ... областях України й отримала схвальні відгуки педагогів.

перспективи розвитку - Міністерство розвитку економіки, торгівлі ...

http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=e67e9d7a-3c49-4b4c-905e-d77887484e66

11 лип. 2018 ... Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 ... Як наслідок за 2016-2017 роки обсяги імпорту товарів та послуг.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ - Міністерство розвитку економіки ...

http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=e67e9d7a-3c49-4b4c-905e-d77887484e66

11 лип. 2018 ... Прогноз на 2019-2021 роки) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за участю зацікавлених центральних ...

Стратегія розвитку Миколаєва - Агенція розвитку Миколаєва

http://www.mda.mk.ua/wp-content/uploads/2016/03/Mykolaiv-Development-Strategy-2016-2021.pdf

Станом на перше грудня 2015 року чисельність населення Миколаєва становила 493,8 тисяч осіб. (42,6% від населення області). Кількість безробітних в ...

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

http://ep3.nuwm.edu.ua/2729/1/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86.%D0%86.%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf

М.О.Клименко. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНИ. Підручник. Друге видання, перероблене і ... У підручнику охарактеризовано взаємозв'язки природи і суспільства ...

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/journals/svitogliad/svit-2019-14-3/svitoglyad-2019-14-3-17-reznyk.pdf

Відомо, що радіація є одним з основних чинників життя на Землі. Але безперервний вплив саме підвищених доз радіації на живі організми, що тривав не ...

Генетика людини

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6334/1/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Фенотип являє собою сукупність усіх ознак та властивостей організму в кожний період його життя. Це і зовнішній вигляд, і внутрішня будова, і фі-.

БІОХІМІЯ ЛЮДИНИ

http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/22152/1/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_2001.pdf

Глобулярні білки мають еліпсо¿дну форму, а фібрилярні – видовжену (палички, нитки). Більшість білків у нативному стані маº компактну структуру. Які ...

Ембріологія людини

https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Dietologiya/Navchalni_discypliny/Bakalavr/Obovyazkovi/2sem/Embryologiya_lyudiny.pdf

Сперматозоїд. Типи будови та властивості сперміїв. ... Особливості гаструляції у людини – перша і друга фаза гаструляції: утворення двошарової.

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ

http://soroka.lviv.ua/images/stories/Journals/PhenomenL/FL_013.pdf

Д ж а ф а р о в М.А ., д-р мед.н., професор (Львів),Дроздовська В.А. – д-р геол.-мін. н. ... особливостей тілобудови, здійснювати масаж. ... Курс лікування 10 сеансів. ... Вінницький медінститут, який закінчив у 1966 р. із відзнакою.

Фізіологія людини

http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/wp-content/uploads/sites/171/2017/02/np-fiziology.pdf

кціонування людського організму, активізацію фізіологічних функцій ... Основні поняття: фізіологія людини, центрально-нервова регуляція, функціо-.

Анатомія людини - НМУ

https://nmuofficial.com/wp-content/uploads/2017/11/Anatomiya.pdf

Вчення про зародкові листки. Похідні кожного зародкового листка. «АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА». Анатомія кісток скелета. З'єднання кісток ...

Клонування людини

ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/journals/svitogliad/svit-2007-07-5/svit-2007-07-5-60-galkin-kovtun.pdf

була всім відома овечка Доллі. Проте ¿¿ вік був недовгим. Вона прожила вдвічі менше, ніж живуть пересічні вівці й померла від раку легень.

біологія людини

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17266/1/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_2009_%D0%90

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-. НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ У. ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ. «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ». Книга для вчителя. 9 клас. Київ.

ГОЛОС ЛЮДИНИ

http://194.44.152.155/elib/local/2911.pdf

додається ще й те, що вони презентують собою різні, властиво, протилежні ... вухо відрізняє один звук від іншого, а всі голосні поділяються, в свою чергу на ... сується як жіночих, так і чоловічих та дитячих голосів, які від- різняються ...

ПРАВА ЛЮДИНИ

https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/DHRP/Manual-p.pdf

нісний вимір і про те, наскільки ми розуміємо цінності прав людини і демократії й віримо в них, щоб передавати їх іншим засобами молодіжної роботи: ...

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/2291/1/KSPG_2015_%20%28lecture%29.pdf

Анатомія вивчає будову організму людини на перших з трьох перерахованих рівнях. Вивчення тіла і його частин неозброєним оком складає область ...

5т Права людини — вступ - 1

http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/nmpl/nmpl_05.pdf

зміцненням миру й співпраці між державами й захищати права людини. ... народні конвенції мали максимальну дію й легітимність, треба, щоб їх ратифікувала якомога ... Чому громадянське суспільство важливе для держави?

Тренінг 4. Неповторність людини

http://llt.multycourse.com.ua/public_html/files_uploaded/files/1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%204_%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1

Із батьками переглянути мультфільм «Гидке каченя». Виготовити сніжинки на уроці трудового навчання або вдома. Орієнтовний план уроку. Стартові ...

З родини йде життя людини

http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/003_Z_rodunu.pdf

Хорошії гості від душі. Ой зелене жито, зелене,. Хорошії гості у мене. Зеленеє жито ще й овес, –. Тут зібрався рід наш увесь. Слово класного керівника.

удк:575.826:504.03:612.59 біологічний час людини в умовах ...

http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/issues/files/2010/03/10/6574_1268164647_09kgsutn.pdf

ритмів людини в біологічних і техногенних умовах існування. Актуальність ... найменшими адаптивними можливостями (принцип мінімуму). Відповідно до ...

Луцик - Гістологія людини

http://patsudmed.dsmu.edu.ua/attachments/article/25/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BA%20-%20%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20-%202003.pdf

як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. 11-IV рівнів ... У підручнику викладено основи гістології, цитології та ембріології для сту-.

Анатомія та фізіологія людини

http://uk.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/ck-prurod/rob_program/Anatomija_i_fizyologija_1_SP.pdf

особливості будови органів дихання, травлення, обміну речовин, ... пластичний обмін, етапи обміну основних речовин, обмін білків, обмін вуглеводів,.

2015 рік - ГПО «Права людини

http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2015/09/Zvit2015.pdf

надсилання запиту). Складається враження, що ... tserkvi-proide-bezkoshtovnyi-treninh-dlia-pereselentsiv-z-poshuku-roboty. 49. Ресурсний центр “ГУРТ” ...

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=523

Предмет фізіології, її місце серед інших біологічних наук. Фізіологія – це наука, що вивчає закономірності функціонування живих організмів та їх.

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9900/3/Zakalyuzhny.pdf

83. 93. Xylocopa valga Gerst. **. Ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна ** р ф. Formicidae. Родина мурахи. 94. Formica rufa L.***. Мурашка руда лісова*** р.

ГРУПИ КРОВІ людини

https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=116098

Кров людини містить лише різнойменні аглютиніни та аглютиногени або не має одних чи інших. У зв'язку з цим і розрізняють 4 групи крові: • 1(0) - містить ...

ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25834/1/psihologiazdorovia.pdf

Психічне здоров'я може бути порушене домінуванням негативних за своєю сутністю ... 3) здоров'я як рівновага, що ототожнюється з уміннями людини втримувати ... Відзначимо, що дві з трьох ознак є категорії психологічні. Що ж.

ОСНОВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5101/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf

Не випадково в усіх авторитетних угодах, що стосуються прав людини, право на життя стоїть на першому місці у переліку інших прав та свобод. «Право на ...

Анатомія людини - ePHSHEIR

http://ephsheir.phdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/8989898989/3447/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%96%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D

Функціональна характеристика Скелет верхніх кінцівок та нижніх кінцівок, особливості будови та сполучення.-------------------------------------------17. Тема 4.

Права і свободи людини

https://www.citizen.in.ua/photos/topic/f/20190822_124218_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201..pdf

22 сер. 2019 ... Що таке людська гідність та як вона пов'язана з правами людини. 2. Універсальність. Індивідуальність. Рівність. 3. Охорона й захист ...

Соціальні права людини

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_02%2817%29/10.pdf

Пропонується єдина структурна система соціальних прав людини. Ключові ... право на житло, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї,.

Анатомія людини - бвуфк

https://www.bvufk.kiev.ua/org_doc/osvitni_prog/anatomiya.pdf

Скелет тіла людини . Поняття про скелет та його функції. Кістка як складова частина скелету. Роз- виток кісток, їх хімічна, гістологічна та анатомічна ...

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

http://journals.uran.ua/index.php/2227-7253/article/viewFile/183185/183179

певною мірою відбулося зменшення загальної віри у можливість про- гресу людства в бік універсальних цінностей на основі глобалізації. Якщо до цих.

екологія людини - GlobalNauka.com

http://globalnauka.com/download/EL.pdf

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Підручник для студентів спеціалізованих коледжів та вищих навчальних закладів. ІІІ-IV рівнів акредитації. Дніпро. Акцент ПП. 2017 ...

Екологія людини - УжНУ

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13555/1/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.PDF

Екологія людини: Підручник.- К.: Академія,. 2005.-287 с. 2. Клименко М.О. Антропогенні зміни і стан здоров'я ...

Анатомія людини - eSNUIR

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1617/3/rob_zosh.pdf

Вікові та статеві особливості черепа. Тема 5. Скелет ... з'єднання. 3. Онтогенез і вікові особливості скелета кінцівок. ... Запам'ятати вікові й індивідуальні.

Почерк і характер людини

http://indo.univ.kiev.ua/images/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf

сильна, то для міцних серйозних стосунків такий чоловік точно не підійде. ... Та й взагалі складно знайти людину, у якого протягом усього життя був би ...

Права людини.pdf - УжНУ

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5104/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf

Невідчужуваність прав розумілася як їх невідривність, невід'ємність від людини, оскільки без них вона не зможе проявити себе саме як істота людська —.

Цитологія та гістологія людини

https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Labdiagnostika/Navchalni_discypliny/Bakalavr/Obovyazkovi/1sem/Cytologia_i_histologiya_lyudini.pdf

функціональних особливостей і призначення клітин і тканин, особливості фізіологічної ролі ... Органели загального та спеціального призначення.

людини - Демократичні ініціативи

https://dif.org.ua/uploads/pdf/19484532155c0fae449caba5.69437042.pdf

опитування, яке було проведене з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року. ... міжнародних угод, вони все одно зобов'язані поважати й не порушувати права людини ... що його права належать йому від народження, то владі буде дуже ...

Анатомія людини.pdf - лдуфк

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/9682/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf

М'язи живота. 126. 2.4.4. Функціональні групи м'язів, що виконують рухи хребта, ... Анатомія людини - це наука про форму й будову організму людини. Анатомія вивчає ... життя малюнок, так званий папілярний візерунок. Найбільшої ...