при яких значеннях змінної має зміст вираз

Про функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department5/soc_staff/Documents/trub-pro-funkcionuvannja.pdf

За цих умов суб‟єктом оцінки, що міститься у значенні ЛО, яка ... випадках прикметник виступає як предикат більш високого порядку, ніж іменник ... Програми в цих кандидатів однаковісінькі особливо підкреслюється ідентичність.

1. Із поданих виразів найбільше значення має вираз… А Б В Г 12 ...

http://obdarovanist.kh.ua/wp-content/uploads/2019/04/matematika_10_klas.pdf

Знайти периметр паралелограма. Відповідь: 8. Розв'яжіть задачу: У сплав міді з цинком, що містить 2 кг ...

Вираз — це комбінація символів, яка визначає порядок ...

http://novomarschool.at.ua/Okrug/Zanyattya_15.pdf

Вираз — це комбінація символів, яка визначає порядок виконання дій над даними, що вводяться в комп'ютер, і складається з операндів, круглих дужок та ...

українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі

http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2001/9/articles/6.pdf

нюються з піднесенням національної свідомості та боротьби за власну державу. Стиль таких будівель невипадково ще називають козацьким бароко.

Функції комплексної змінної - КПІ

http://matan.kpi.ua/public/files/2017/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97.pdf

Розв'язання: Представимо число √3 − в тригонометричній формі. ... 30 к, 60 к, де к – номер варіанта). Обчислити (№ 31-90). 31. (1 . П. 8 ... Нехай функція U= U(x;y) – гармонійна в області D. Знайти всі значення функції ... Нехай – простий замкнений контур, який обмежує область площі S.

Теорія функцій комплексної змінної

http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2699up.pdf

Похiдна функцiї комплексної змiнної: означення та приклади. Формальнi ... Як вводиться поняття неперервності функції комплексної змін ної? 11.

Зміст Вип. 4, №748, 2006р. ЗМІСТ ••• БІОХІМІЯ ••• Андриевский А ...

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2FVKhb_2006_748_4_2.pdf

ЗМІСТ. ••• БІОХІМІЯ •••. Андриевский А.М. Термочувствительность молекулярных форм гидролаз эфиров карбоновых кислот личинок, куколок и имаго ...

Інтегральне числення функції однієї змінної - КПІ

https://mph.kpi.ua/assets/img/books/ZF/1._Dovgai_V.V.__Melnik_A.F._Integralne_chislennja_funkciji_odnijeji_zminnoji.pdf

Застосування у такому вигляді формула заміни змінної в невизначеному ... xdx cosxsin2. 4 . Застосовуємо формули пониження степеня. = . −. −. = −. −. =.

Диференціальне числення функції однієї змінної ...

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3355/3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D0%B8%D1%84-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

частки.Похідні складених і степенево-показникових функцій. Похідні функцій, заданих ... Похідна від степенево-показникової функції. Диференціал ...

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/03/INTEGR_2016_M.pdf

Інтегральне числення виникло як загальний метод обчислення площ, об'ємів ... клас функцій, що мають первісну, зокрема, знайти первісну функції прикладу ... Формулу інтегрування частинами записують також у вигляді. ∫. ∫. ∈. −.

теорія функцій комплексної змінної - УжНУ

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17655

Границя функції комплексної змінної. 8. Неперервність функції комплексної змінної. Рівномірна неперервність. 9. Степенева функція і корінь. Поняття ...

теорія функцій комплексної змінної - Ужгородський національний ...

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17655

тригонометричні функції. 13. ... тригонометричними тригонометричними функціями. ... Інтегральна формула Коші. Наслідки. Теорема Ліувілля.Основна.

ряди. функції комплексної змінної. операційне числення ... - КПІ

http://matan.kpi.ua/public/files/Konspekt%20Riady.%20FKZ.%20Operacijne%20chyslenia.pdf

Графік парної функції симетричний щодо осі ординат. Рис. 8.1. Парна функція. Нехай функція ( ),. f x що справджує умови Діріхле, є парною на ві- дрізку.

Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

http://vm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/25/2016/02/Vishha-matematika-Teoriya-funktsij-kompleksnoyi-zminnoyi-2014.pdf

Виключенням серед степеневих функцій є степенева функція з ... Наведемо деякі приклади розвинень функцій в ряд Тейлора. (Маклорена) в околі нуля:.

Функція однієї змінної, її границя та похідна - Електронна ...

http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/math_f1var.pdf

навчальною програмою кредитного модуля “Функція однієї змінної, її границя та похідна” для напрямку підготовки бакалавра 6.050504. “Зварювання”.

Розділ 2. Диференціальне числення функцій однієї змінної y f x ...

http://litvinog.com/files/Matan_PI/Semestr1/Konspekty/2rozdel.pdf

В формулі (1) означення похідної під границею розумілась двостороння ... Далі наведемо правила диференціювання та формули диференціювання, ...

Зміст Зміст ... - Наукова бібліотека

http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=8124

завжди був і назавжди залишиться інтегральним компонентом на рівні мистецтва й ... особливий момент розповідь матері чи няні, підслухана розмова батьків, ... акцентовано на грубих і вульгарно-порнографічних, навіть кінських,.

ПОШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН ГОЛОВИ

http://www.emergencymed.org.ua/pdf/umpg_ua.pdf

27 груд. 2007 ... Скронева ділянка (regio temporalis) відповідає проекції скроневого м'яза. Верхньозадня межа ділянки проходить по лінії прикріплення ...

адміністративні правопорушення, суб'єктом вчинення яких є ...

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.37/part_2/3.pdf

Ключові слова: медичне право, медичний працівник, суб'єкт адміністративного правопорушення, адміністра- тивна відповідальність медичного ...

3 Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито ...

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PDF-158.pdf

Драченко Віктор Васильович. ___ м.Черкаси ... Чернявський Микола Олександрович. ___. Київська обл., м. ... @2PL467488. Улянич Микола Миколайович.

Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято ... - МОЗ

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80/lp_pz_2019-12-12.pdf

28 груд. 2019 ... Коломия, вул. Івана Богуна, буд. 36, кв. 45. Ідентифікаційний код: ... "МЕДЛЮКС ". Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд.

Поштові відділення, у яких проводиться акція

https://www.ukrposhta.ua/doc/children/viddilennya-rozvytok-ditey.pdf

Незалежності, 28 м. Мукачево, вул. Сечені, 2 м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 9 м. Іршава, вул. Шевченка, 32 м. Хуст, вул. Корятовича, 10 м. Виноградів, вул.

удк 159.922.74 особливості поведінки дітей, батьки яких ...

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11625/1/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%86%D0%9D%D0%9A%D0%98%20%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%99,%20%D0%

Адже найближчі люди (мати, батько, інші родичі) працюють і ... Таблиця 4. Аналіз малюнків дітей з дистантних сімей за методикою «Моя сім'я». № з/п ... Наявність додаткових предметів, звірів, видуманих персонажів. 33,3. 4.

Завантажити каталог м'яких меблів (2019)

https://mebelservice.com/wp-content/uploads/2019/Catalogue_MM_062019_web.pdf

кий район, с. Дуліби, вул. Польова, 19, тел. моб.: 38 050 27-44-992; 38 050 588 45 16;. 38 050 573 91 42. • ФОП Плесак В., Львівська обл., м.Жов-.

6. Навколосуглобові захворювання м'яких тканин опорно ...

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/6pdf

Анатомія. Суглобові капсули, зв'язки, апоневрози, сухожилки, м'язові фасції ... суглоба. Вертлюжний бурсит. Бурсит у ділянці m. ileopsoas. Колінний ...

В яких виданнях опублікувати власні дослідження

http://kntu.net.ua/ukr/content/download/58848/350732/file/Wos_ukr2_Feb2.pdf

опублікувати власні дослідження ... Бізнес моделі журналів. Гібридна ... Що отримує журнал і його читачі від рецензування? ... Як написати і опублікувати хорошу статтю? ... Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить від.

План перевірок об'єктів будівництва, замовниками яких є ...

https://dabi.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Plan-perevirok-ob-yektiv-budivnytstva-zamovnykamy-yakyh-ye-yurydychni-osoby-ta-fizychni-osoby-pidpryyemtsi-na-2017-rik.pdf

26 груд. 2016 ... Прикарпаття": вул. Д. Галицького,36, м. ... Курортний, 8, зона відпочинку "Коблево", с. ... "Коблеве" Березанського району,. Миколаївська ...

Сухомлинського для дітей найдешевше з яких, до речі, коштує ...

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12707/1/VOS2018_P068-072.pdf

Сухомлинського широко та різнопланово представлена в українському сегменті мережі internet. Основними формами є відео матеріали та різнопланова ...

Книжки, яких не можна не прочитати - Аудиторія студентський ...

http://audytoriya.lpnu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Aud_2010_27_web.pdf

(Львів: Літопис, 2010), „Регіони вели- кої єресі та околиці“ Єжи ... технічної бібліотеки Львівської по- літехніки Наталії ... видав твори Г. Квітки-Основ'яненка, ... „Більше для нас“ — „Океан Ельзи“. • „Тримай“ — „Lама“ ... Ціна — 1,50 грн.

Список учасників, апеляційні заяви яких розглядатимуться на ...

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/apel_05.07.16.pdf

5 лип. 2016 ... 44 Опанасенко Дарія Олегівна. 0061883. 45 Павлів Марта Андріївна ... 276 Малишняк Ярина Миколаївна. 0031699. 277 Малярчук Роман ...

Галузь об'єднує понад 400 000 виробників, більшість яких ...

https://ucci.org.ua/uploads/files/5dad4bfda3e01791687100.pdf

17 жов. 2019 ... Вітчизняне бджільництво – одна з традиційних і найбільш стародавніх ... бджільництва в Україні до 2025 року для забезпечення ...

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, яких повинен ...

http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%20%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%29/%D0%B4%D0%B

21 трав. 1997 ... 25 грудня 1996 р. № 1548. 4. ... 869. 4.10 Постанова Кабінету Міністрів України “Про ... 21 серпня 2019 р. № 808 ... 30 вересня 2015 р. ... зберігання” (постанова КМУ від 17.12.2008 № 1102) ... 12 серпня 2004 р.

Перелік суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких ... - МОЗ

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80/lp_vy_2019-07-19.pdf

19 лип. 2019 ... МЕДІКС-2". Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, ... Червоноград, вул. Шептицького, буд. 1, кв. 203. Ідентифікаційний код: ...

Перелік ліквідованих установ та підприємств, документи яких ...

http://www.solor.gov.ua/docs/all/archive_fond.pdf

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 10.03.2020 ... Ж-88 ТОВ Багатопрофільне мале підприємство “Прилад”. 1991-2001. 90.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 ТЕМА. Пухлини м'яких тканин ...

http://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_peddentistry/01.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%

доброякісних пухлини м'яких тканин ЩЛД та ПР у дітей. Опанувати методику обстеження дітей з вказаною патологією, застосовуючи допоміжні методи ...

6. Розібратися, на яких фізичних принципах працює прилад, і яка ...

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15700/1/Sychikova.pdf

прикладі ідеалізованого чистого напівпровідника з шириною забороненої ... ізотопічної чистоти, що передбачає відсутність в чистій речовині домішок ...

розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є ...

http://univer.km.ua/statti/brych_l.p._rozmezhuvannya%20skladiv%20zlochyniv,spil_noyu%20oznakoyu%20yakykh%20ye%20suspil_no%20nebezpechni%20naslidky%20u%20vyhlyadi%20shkody%20zdorov_yu%20lyudyny%20zmist%20spil_nykh%20oznak

1 ст. 181 КК, можна віднести як заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня ... 272 КК), “Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних ... Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб.

Перелік місць митного оформлення товарів, в яких ...

http://vetcontrol.org.ua/news/listcustoms.pdf

митного поста. "Луцьк". Волинська с. Струмівка. 45603 вул. Рівненська, 74. Луцький ПІПВМ, 43021. Волинська обл. м. Луцьк вул. Стрілецька, 73. Л12.

Загальні відомості про фонди, у складі яких Православ'я

https://cn.archives.gov.ua/Opis/M-book.pdf

4) місце проживання, стан, рід діяльності, прізвище, ім'я, по батькові батька дитини та ім'я, по батькові ... Димерка Березанська Остерського повіту. 4. -. 5.

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято ... - МОЗ

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80/lp_vy_2018-07-19.pdf

19 лип. 2018 ... стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, ...

«Ми не маемо права втратити ті надбання, яких досягли за ...

https://www.vinrda.gov.ua/images/news/2019/April/24pz2019/podil-zorya-11-12.pdf

12 бер. 2019 ... ча, Варвара Іванівна. Він привітав її зі святом весни букетом квітів та ... Ткачук Ліліана Вікторівна, 1995 року народження, субяект подання - Новак ... Ребрик Аделя Іванівна, 1945 року народження, субяект подання ...

(особового складу) яких знаходяться в трудових архівах ...

https://cv.archives.gov.ua/pdf/spusok_ustanov_derj_v_2018.pdf

1 січ. 2018 ... смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області. 2002-2004,. 2008. 5. 11. 11. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Перелік ліцензіатів, щодо яких прийнято рішення про ...

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80/2020/lp_an_2020-02-14.pdf

14 лют. 2020 ... 7 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 ... Івано-Франківськ, вул. Матейки ... ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР.

Проблеми психотерапії з клієнтами, у яких панічні атаки

http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i45/18.pdf

років уже рік відчуває панічний страх під час поїздок на міському транспорті, особливо в метрополітені, під час відвідування місць скупчення людей, ...

Постанови Кабінету Міністрів України, в яких ... - old.zt-rada.gov.ua

http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1518870913.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року №1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного ...

Методи виділення ДНК із використанням лізуючих буферів у яких ...

https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/download/282/283/

парентеральне введення поросятам перед відлученням від свиноматок препарату. «Вітармін» сприяє вірогідному підвищенню фагоцитарної активності ...

Перелік відділень поштового зв'язку в яких здійснюється ...

https://www.ukrposhta.ua/doc/ukrposhta-dhl/Poshtovi_viddilennya_dlya_vidpravlennya_DHL.pdf

відправлень міжнародної авіа експрес-доставки. "DHL" станом на 14.02.2018. № п/п. Об'єкт поштового зв' ... ВПЗ Львів-поштамт вул. Словацького, 1. Так.

особливості розвитку м'яких навичок студентів іт-спеціальностей ...

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/download/172007/176727

31 лип. 2019 ... Навички фахівця майже кожної професії мож- на поділити на два різновиди – hard skills (тверді на- вички) та soft skills (м'які навички).

Мартін Браун Тварини, про яких варто дізнатися

http://www.biblioteka.lviv.ua/files/Tvaryny-pro-yakych.pdf

Мартін Браун. Тварини, про яких варто дізнатися. Ця книжка – приголомшливий коктейль із фантастичних ілюстрацій і захопливих, сповнених ...

1. Для яких категорій вступників можна подавати електронні та ...

http://medinstitut.dp.ua/assets/files/news/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%202016.pdf

15 чер. 2016 ... оцінюється (шкала) і куди заноситься результат, якщо в конкурсний бал ця ... за спеціальністю 051 Економіка здійснюється державним замовником без поділу на ... 2017 році сертифікати ЗНО 2016 та 2017 року.

Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято рішення ...

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80/lp-pz-2018-04-19.pdf

19 квіт. 2018 ... спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка); ... дитяча стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з ...

Інформація про статуси, яких може набувати ... - Нацкомфінпослуг

https://www.nfp.gov.ua/files/media/info.pdf

Інформація про статуси, яких може набувати пакет звітності в електронній формі, створений піднаглядною установою в Комплексній інформаційній ...

ПРОСПЕКТ емісії облігацій підприємства, щодо яких ... - KredoBank

https://kredobank.com.ua/public/upload/99712f726e1e4eb2d0895d83a3ee5894.pdf

15 лис. 2018 ... Львівська регіональна асоціація з соціально- ... Емітент не здійснює фундаментальні наукові дослідження та науково-технічні розробки, ...

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть ...

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/10/08/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan-12.pdf

8 жов. 2018 ... 160. Вісник аграрної науки. Вulletin of Agricultural. Science. Національна академія аграрних наук України ветеринарні технічні біологічні.

З 1 липня 2017 року ВСІ неприбуткові організації, статути яких не ...

https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/_%D0%93%D0%9E_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2

зацій); ст. 14. Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» ... Виконайте державну реєстрацію нової редакції статуту. Подати ...

Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких ... - УНДІАСД

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/perelik-vsesvit%20vidomyx%20osib.pdf

Загальні положення; Перелік осіб, який складається з таких підрозділів: ... (1909), «Брехня» (1910), «Гріх», «Між двох сил» (1918) та багато ін.; романи « ...

Світ загнав себе в борги, з яких не виборсається – і непогано ...

http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-11-24.pdf

11 лис. 2019 ... сушених фруктів - на 81% або на 14,2 млн доларів у порівнянні з 10-ю місяцями 2018 року. ... продукції (пряники, сушки, соломку, сухарі та печиво) під ... исполнительного директора сети Фокстрот Алексея Зозули.

Знайди слова, в яких є звук і . Обведи ці малюнки. Знай

http://www.znz81.zp.ua/images/metod/dosvid4-1-1.pdf

ранок. Прочитай тексти. Читай 3-4 рази. КРОЛИКИ. У Маринки кролики ... У лісі високі сосни. А он осики, калина. Диктант. У класі Оксана і Клава. Вони ...

2 Завдання 1–36 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише ...

https://osvita.ua/doc/files/news/605/60535/Bio_prob_ZNO_2018_Test.pdf

в рослинних клітинах? А 1, 3. Б 2, 4. В 2, 5. Г 3, 5. 8. Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений. А глікокаліксом. Б целюлозною ...

Працювали за копійки, яких досі не отримали - Базар Медіа

https://www.bazarmedia.info/phocadownload/BAZARMEDIA_2019_06-ilovepdf-compressed.pdf

28 лют. 2019 ... «Сергіївські новини». На реконструкцію аварійно- го мосту через річку Псьол біля. Гадяча було оголошено тендер на 106 млн грн.